Genomförd ventilationskontroll

Den 29 augusti genomfördes en obligatorisk ventilationskontroll, resultatet visade att en injustering är nödvändig, vilket inte är särskilt ovanligt. Ventilationen var i underkant – framför allt i många av badrummen. Efter offert-förfrågan kommer datum för genomförande av injustering att anslås.