Ordningsregler

Ordningsregler
Dessa ordningsregler gäller för våra gemensamma utrymmen i Brf Tigern 1.

Entré
Håll snyggt i entrén. Lägg inte reklam och annat icke-önskvärt material på hyllan vid postboxarna utan släng det på anvisad plats.

Trapphus
Det är inte tillåtet att förvara dörrmattor och barnvagnar och andra lösa föremål i trapphuset och på våningsplanen på grund av föreskrifter från vårt försäkringsbolag. Lösa föremål ökar brandrisken och försvårar utrymning.

Dörrar mellan trapphus/hiss och garage
Båda dörrarna mot garaget ska hållas stängda under den kalla årstiden för att behålla värmen i entrén.

Soprum
För ökad trivsel och hålla ned våra kostnader för sophanteringen gäller följande regler. Soprummet är enbart avsett för det avfall som är indikerat vid respektive behållare. Hushållsavfall ska läggas i väl tillslutna påsar. Alla kartonger (små som stora) skall plattas till för att vi ska få plats med så mycket som möjligt i behållarna. Grovsopar och farligt avfall är inte tillåtet att slänga/lägga i soprummet eller utanför i garaget utan var och en får transportera bort sina grovsopor och övrigt avfall till en återvinningscentral, se www.solna.se för var dessa finns.

Utöver våra egna behållare för tidningar, kartonger, glas (ofärgat, färgat) mm så finns det kommunala behållare c:a 75 meter från vår fastighet vid hörnet Infanterigatan/Ängkärrsgatan. Var vänlig använd dessa om våra är fulla vid något tillfälle.

Övrigt
Släpp inte in personer som inte har anknytning till huset. Se till att entrédörren, cykeldörren och garagedörren stängs ordentligt. Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen (inklusive garaget).