Huset

Tigern 1 är ett punkthus byggt 2006, med första inflyttning 14 december samma år. Huset uppfördes på en tidigare parkeringsplats. Byggnaden har en trappuppgång, är 9 våningar högt, varav 8 är boendeplan,  och självklart finns det hiss. I bottenplanet finns affärsytor, garage och gemensamma utrymmen. Huset har totalt 2561,5 kvm lägenhetsyta och 133,5 kvm affärslokaler.