Styrelsen

Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post: 

Ordförande
Lars Askelöf
   

Ledamot
Britta Rydkvist
      

Ledamot 
Mats Krook

 

Ledamot 
Robert Gustafsson
 

Ledamot
Hugo Bernell

 

Suppleant
Kerstin Rennerfelt
 

Suppleant
Carola Olund