Laddstolpar i garaget

Som många i huset säkert redan noterat så har ladduttag för el-bilar installerats i garaget. Inledningsvis 5 stycken med 2 uttag vardera, vilket bör vara tillräckligt för de närmaste åren. Det finns kapacitet att utöka antalet när behov uppstår.
– Det var ett bra tillfälle att passa på nu, när det finns bidrag att få. Halva kostnaden för installationen!, säger ordförande Lars Asklöf.

I dagsläget (16 maj) inväntar vi slutbesiktningen, varefter information kommer att spridas om tillvägagångssätt, handhavande och kostnader för dem som är intresserade. Senast i början av juni bör allt vara igång.

Did you like this? Share it: