Trivsel- och ordningsregler för Brf Tigern 1

Allmänt
Alla medlemmar uppmanas att regelbundet titta på anslagstavlan i entrén. Det är normalt den enda platsen där styrelsen informerar om nyheter och händelser i huset.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster.

Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens fastighet och annan egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Om akut skada inträffar i huset tag i kontakt med någon i styrelsen.

Säkerhet
Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Det är medlemmens skyldighet att installera och regelbundet kontrollera sina brandvarnare.

Tänk på att obehöriga ska ha svårt att komma in i huset. Se till att porten och ståldörrarna till garage och cykelförråd alltid går i lås.

Undvik att släppa in obehöriga. Fråga okända som ni släpper in vem de ska besöka. Eller låt dem använda porttelefonen.

Balkonger
Grillning med kolgrill är inte tillåten på balkong eller uteplats. Vid grillning med el- eller gasolgrill ska vederbörlig hänsyn tas till grannarna. Gasolbehållare måste förvaras i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter.

Se till att balkongdörren är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

Cyckelrum och Barnvagnsrum m m.
Cyklar får förvaras endast i cykelrummet eller i den egna lägenheten. Föreningen ansvarar inte för cyklar som förvaras i cykelrummet.

Cykel ska ställas så att den inte hindrar framkomligheten i cykelrummet. Cykel som inte används under längre period bör hängas upp på en krok.

Cykelrummet är i första hand till för förvaring av cyklar. Pulkor och liknande får förvaras i mån av plats men måste märkas och placeras så att de inte hindrar framkomligheten.

Barnvagnar som inte tas med in i bostaden ska förvaras i barnvagnsrummet. Stadigvarande förvaring av barnvagnar och andra skrymmande föremål i hisshall eller våningsplan utanför entrédörrarna är inte tillåten.

Renoveringsarbeten
Renoveringar och andra arbeten i lägenheterna är tillåtna i den utsträckning som medges i stadgarna och Bostadsrättslagen.

Vid badrumsrenovering som innefattar utbyte eller förändring av tätskikt krävs att medlemmen på egen bekostnad anlitar en oberoende besiktningsman som godkänner arbetet.

Störningar
Det är viktigt att visa hänsyn till grannarna och att undvika onödigt buller och andra störande ljud.

Den som planerar fest eller renoveringsarbeten eller annat som kan orsaka höga ljud bör informera om detta i förväg.

Arbeten i lägenheten som kan medföra buller och höga ljud är tillåtna endast följande tider

Måndag – fredag kl 08.00 – 20.00

Lördag kl 09.00 – 15.00

Bullriga arbeten får inte förekomma på söndagar

Avfallshantering, soprum
Matavfall sorteras i de bruna papperspåsarna som är avsedda för ändamålet. Dessa läggs i de bruna plastkärlen som är placerade i garaget. Sedan den 1 januari 2024 är alla hushåll enligt lag skyldiga att sortera sitt matavfall.

Allt övrigt avfall sorteras i de olika kärlen inne i soprummet. Håll rent på golvet. Hjälp till och plocka upp och sortera sådant som blivit tappat på golvet så att det alltid är snyggt i soprummet.

Kartonger måste sprättas upp och plattas till innan de placeras i kärlen.

Grovsopor, miljöfarligt avfall och annat som inte ska sorteras i kärlen får inte placeras i soprummet. Sådant måste var och en själv ansvara för bortforsling av. Information om hanteringen kan fås på www.solna.se.

De gröna kärlen i garaget tillhör Kosterheds konditori och får inte användas av oss som bor i huset.

Utöver dessa regler gäller föreningens stadgar och Bostadsrättslagen