Nyheter

Avgiftshöjning i BRF Tigern 1

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften med sex procent (6 %) den 1 januari 2024. Höjningen motiveras framförallt av ökade räntekostnader på föreningens lån men även på ökade kostnader för fjärrvärme och servicetjänster.